Tweeling skitter

DIE Lareman-tweeling van Oudtshoorn, wat in 2009 matriek aan die Hoërskool Oudtshoorn geskryf het en twee van hul skool se toppresteerders was, het pas weer by hul onderskeie universiteite uitgeblink.

Mieke Lareman het haar honneursgraad in chemiese ingenieurswese aan die Universitet van Stellenbosch voltooi en was die wenner van die Southern African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM) se prestigeprys vir die beste finalejaarstudent in chemiese ingenieurswese met ’n finalejaarprojek in mineraalprosessering!

Sy het ook die MNet-prys gewen vir die mees innoverende finalejaarprojek in die departement prosesingenieurswese en was die naaswenner van die Jac van der Merwe/MNet-prys vir die algemene ingenieurstudent uit al die ingenieursfakulteite met die mees innoverende finalejaarprojek.

Anja Lareman het haar honneursgraad in argitektuur cum laude aan die Universiteit van die Vrystaat geslaag en ’n merietebeurs ontvang vir haar meestersgraad in argitektuur vanjaar.