Die Hoërskool Protea is hier!

Deur Higgo Jacobs
Wanneer die skoolklok in Desember vanjaar lui om die einde van die skooljaar aan te kondig, sal dit ook die einde van ’n era van laerskoolonderrig aan Protea Primêr beteken. Alle leerders van graad 2 tot 6 word van 1 Januarie 2017 by die buurskool, De Villiers Primêr, geakkomodeer. Die graad R- en graad 1-leerders is reeds vanaf die begin van 2016 daar ingeskryf. Ook die opvoeders skuif na De Villiers Primêr.
Die eenheid vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes by Protea skuif na Colridge Primêr.
Sophie Moos, tans die mentor-prinsipaal by Protea Primêr, sê die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) het ingestem dat die Hoërskool Protea met ongeveer 120 graad 8-leerders op 1 Januarie 2017 tot stand kom. “Die skool gaan elke jaar die kurrikulum uitbrei na die volgende graad sodat die skool teen 2021 leerders van graad 8 tot 12 kan akkomodeer. ’n Waarnemende skoolhoof sal vir die eerste kwartaal van 2017 benoem word totdat dié pos geadverteer en permanent gevul is,” het Moos vandeesweek gesê.
Volgens Moos het al die rolspelers ingestem tot dié groot omwenteling by die skool.
Die nuutgestigte Hoërskool Protea sal ruimte vir sowat 600 leerders hê. Moos het alle voornemende graad 8-ouers uitgenooi om betyds hul kinders by dié skool te kom inskryf. Die skooldrag van die skool (groen en geel) bly dieselfde. De Villiers Primêr se vervoerskema gaan voorts uitgebrei word om ook die leerders van Protea te vervoer.
Moos het aangedui dat sy gaan terugkeer na haar pos by die Distrikskantoor.
Sy sê die skool is baie dankbaar teenoor Klein Karoo International (KKI) wat gehelp het met die skoonmaak van die terrein, herstel van dakke en die skenking van verf. Die skoolterrein is netjies omhein en van ’n elektroniese toegangshek voorsien. Inbrake en vandalisme waaronder die skoolgebuk gegaan het, het drasties afgeneem, sê Moos.

 

Comments

  1. By Derick Jackson